.::محل تبلیغات شما::.

یارنمااندوه، پیام آور مرگ است. دمی را که با اندوه به سر بری زندگی مشمار. اندوه سایه مرگ است. Grief is the messenger of death. Dont count life the moment which you live with grief. The grief is shadow of th

امروز شنبه 05 اسفند 1402
لینک دوستان