.::محل تبلیغات شما::.

یارنمابه خواسته (مال و اموال) و دارایی دیگران چشم مدار تا مال خود را از دست ندهی. Dont hope others wish and wealth in order to not lose your wealth Zoroaster برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

امروز دوشنبه 04 تیر 1403
لینک دوستان