.::محل تبلیغات شما::.

یارنماوصف: در لغت چگونگی اشیا و امور است. در اصطلاحات فقه و حقوق مدنی، بیان خصوصیات مورد معامله در حین مذاکره عقد و پیش از انعقاد آن را گویند.  وصیت عهدی: مأمور کردن شخصی یا اشخاصی در طی وصیت برای ا

امروز سه شنبه 28 فروردین 1403
لینک دوستان