.::محل تبلیغات شما::.

یارنماودیعه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای این که آن را مجانا نگهداری نماید. ودیعه گذار را مودع و ودیعه گر را مستودع یا امین میگویند. (ماده 607 قانون مدنی) ودیعه گذار: کس

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان