.::محل تبلیغات شما::.

یارنماوجه سند: سندی که موضوع اصلی آن بیان مبلغ وجه باشد آن را وچه سند (یعنی وجه مذکور در سند) گویند. وجه الضمان: مرادف وجه الضمانه است. وجه الضمان نقدی: وجه الضمان هرگاه وجه نقد باشد آن را وجه الضمان ن

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان