.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامبلغی که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر اجرای آن به موجب توافق تعیین میکنند خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد خواه به موجب موافقت مستقل را گویند. ولی در این صورت باید

امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403
لینک دوستان