یارنما

نماینده ثبت

CTA
فروش ویژه

نمایده ثبت

مأمور ثبت که از مرحله پلاک کوبی و توزیع اظهارنامه (از اول عملیات مقدماتی ثبت) تا تهیه پیشنویس سند مالکیت برای ثبت املاک اقدام میکند را نماینده ثبت گویند.

بازدید : 166 تاریخ : 25 / 01 / 1398 زمان : نویسنده : نظرات ()

نمایندگی قراردادی و نماینده ثبت

نمایندگی قراردادی:

نمایندگی ناشی از توافق طرفین مانند نمایندگی وکیل از طرف موکل و نمایندگی حق العمل کار از طرف آمر

نماینده ثبت:

مأمور ثبت که از مرحله پلاک و توزیع اظهارنامه (از اول عملیت مقدماتی ثبت) تا تهیه پیشنویس سند مالکیت برای ثبت املاک اقدام میکند.

بازدید : 194 تاریخ : 20 / 01 / 1398 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی