.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامنفعت: به فوایدی گفته میشود که به تدریج از مالی به دست میاید و ایجاد آن با از میان رفتن اصل مال ملازمه ندارد مانند سکونت در خانه و نتایج حیوانات و بهره پول موصی: به کسی که وصیت تملیکی میکند موصی گو

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان