.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامعامل فضول: عاقد فضولی را گویند. (ماده 260 قانون مدنی) معاقله: یعنی اینکه کسی عاقله کس دیگری قرار داده شود. مقترض: قرض گیرنده را گونید. مُقِر: کسی که اقرار میکند. مقروض: کسی که در عقد قرضی وج

امروز یکشنبه 26 فروردین 1403
لینک دوستان