یارنما

مقترض

CTA
فروش ویژه

معامل فضولی و معاقله و مقترض و مقر و مقروض

معامل فضول:

عاقد فضولی را گویند. (ماده 260 قانون مدنی)

معاقله:

یعنی اینکه کسی عاقله کس دیگری قرار داده شود.

مقترض:

قرض گیرنده را گونید.

مُقِر:

کسی که اقرار میکند.

مقروض:

کسی که در عقد قرضی وجه یا مالی از دیگری گرفته که بعدا مثل آن را به او رد کند.

بازدید : 188 تاریخ : 21 / 12 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

قرض

قرض، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقداری معین ازمال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد. (ماده 648 قانون مدنی)

قرض دهنده را مقروض و قرض گیرنده را مترض میگویند. (مواد 651 و 650 قانون مدنی)

بازدید : 287 تاریخ : 29 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی