.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - سندی است که در تاریخ معین پس از رسیدگی حساب به عضوی که درآمد و هزینه ای بر عهده او بوده داده میشود. ب - سند تصفیه حساب بدهی (ماده 239 قانون جزا)

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان