.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامعسر از هزینه های دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفای دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست. (ماده 693 آ.د.م) همین که اعسار کسی ثابت شد از نتایج زیر استفاده خواهد کرد: 1 - م

امروز سه شنبه 28 فروردین 1403
لینک دوستان