یارنما

معرف

CTA
فروش ویژه

معرف

کسی است که مطابق ماده 50 قانون ثبت هویت هریک از متعاملین (یا طرفی که تعهد میکند) را در صورت تردید سردفتر برای وی تصدیق میکند.

بازدید : 107 تاریخ : 21 / 10 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی