یارنما

معاوضات

CTA
فروش ویژه

معاوضات و معاوضه

معاوضات:

این اصطلاح به صورت جمع به عقود معاوضی گفته میشود.

معاوضه:

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مالی دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه این که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد. (ماده 464 قانون مدنی) اگر عوضین هر دو عین باشد به فرانسه Troc نامیده میشود. ( در فقه آنرا مقایضه هم مینامند.)

بازدید : 280 تاریخ : 11 / 08 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی