یارنما

معاملات عمده

CTA
فروش ویژه

معاملات

معاملات به سه دسته جزئی، متوسط و عمده تقسیم میشوند:

الف - معاملات جزئی:

معاملاتی است که منبلغ آن از پانصد هزار ریال تجاوز نکند.

ب - معاملات متوسط:

معاملاتی است که مبلغ آن از پانصد هزار ریال بیشت رو از پنج میلیون ریال تجاوز نکند.

ج - معاملات عمده:

معاملاتی است که مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتر باشد (ماده 1 آیین نامه معاملات شرکت معلی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مصوب 20 شهوریور 1364)

بازدید : 136 تاریخ : 17 / 10 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی