close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
معاملات عمده

یارنما

معاملات عمده

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس


با مهربانی نسبت به آفریده های خداوند، سرنوشت خود را نیکو کنید

برای حمایت و پشتیبانی از حیوانات بی آزار خانگی چون سگ و گربه ها که در خیابانها و بیابانهای مختلف آواره و بی سرپرست و یا مصدوم هستند و یا مورد ستم و آزار انسانهای روانی قرار میگیرند، به شبکه های اجتماعی زیر بپیوندید:

گروه تلگرامی حامیان حیوانات:

https://t.me/joinchat/JNOsyUQk4G52ipwGOFQsaQ

کانال تلگرامی اعلام حیوانات امداد شده:

https://t.me/rescued911


معاملات

معاملات به سه دسته جزئی، متوسط و عمده تقسیم میشوند:

الف - معاملات جزئی:

معاملاتی است که منبلغ آن از پانصد هزار ریال تجاوز نکند.

ب - معاملات متوسط:

معاملاتی است که مبلغ آن از پانصد هزار ریال بیشت رو از پنج میلیون ریال تجاوز نکند.

ج - معاملات عمده:

معاملاتی است که مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتر باشد (ماده 1 آیین نامه معاملات شرکت معلی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مصوب 20 شهوریور 1364)

بازدید : 8 تاریخ : 17 / 10 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی