یارنما

معاقله

CTA
فروش ویژه

معامل فضولی و معاقله و مقترض و مقر و مقروض

معامل فضول:

عاقد فضولی را گویند. (ماده 260 قانون مدنی)

معاقله:

یعنی اینکه کسی عاقله کس دیگری قرار داده شود.

مقترض:

قرض گیرنده را گونید.

مُقِر:

کسی که اقرار میکند.

مقروض:

کسی که در عقد قرضی وجه یا مالی از دیگری گرفته که بعدا مثل آن را به او رد کند.

بازدید : 188 تاریخ : 21 / 12 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

معامل و معاقله

معامل:

مترادف عاقد است. یعنی کسی که طرف عقد واقع میشود.

معاقله:

یعنی کسی که عاقله کسی دیگر قرار داده شود.

بازدید : 212 تاریخ : 06 / 08 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی