یارنما

مشترک

CTA
فروش ویژه

مشترک

الف - لفظی که دارای معنی کلی باشد مانند انسان و عقل

در این معنی مشترک را مشترک معنوی گویند.

ب - لفظی که دارای دو یا چند معنی باشد مانند ساز - باز - مهر

در این معنی مشترک را مشترک لفظی نامند.

ج - مالی که به دو یا چند مالک تعلق داشته باشد.

بازدید : 176 تاریخ : 04 / 08 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی