.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامسئولیت عقدی: مراد مسئولیت قراردادی است مسئولیت مدنی: مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسیکه تحت مراقبت یا اداره شخصی است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد میکند و همچنین مسئولیت شخصی بر اثر تخ

امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403
لینک دوستان