یارنما

مسئولیت تقصیری

CTA
فروش ویژه

مسئولیت عقدی و مسئولیت مدنی

مسئولیت عقدی:

مراد مسئولیت قراردادی است

مسئولیت مدنی:

مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسیکه تحت مراقبت یا اداره شخصی است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد میکند و همچنین مسئولیت شخصی بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری بکار میرود. مسئولیت مدنی دو بخش است: مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد که گاهی آنرا مسئولیت تقصیری مینامند.

بازدید : 194 تاریخ : 29 / 11 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

ad

خرید آنلاین بلیط پرواز


تبلیغات


کدهای اختصاصی

تعمیرات همه چیز