.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامجهول المالک: مالی که سابقه تملک دارد لیکن مالک آن در زمان معین شناخته نمیشود. یعنی هویت مالک برای ما مجهول است. محق: کسی که ادای او حق است.

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان