یارنما

محق

CTA
فروش ویژه

مجهول المالک

مجهول المالک:

مالی که سابقه تملک دارد لیکن مالک آن در زمان معین شناخته نمیشود. یعنی هویت مالک برای ما مجهول است.

محق:

کسی که ادای او حق است.

بازدید : 220 تاریخ : 04 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی