یارنما

متصرف به عنوان مالکیت

CTA
فروش ویژه

متصرف به عنوان مالکیت

کسی که متصرف در مالی است، فرض قانون این است که تصرف او تصرف به عنوان مالکیت است و خود او متصرف به عنوان مالکیت است. (ماده 747 دادرسی مدنی و ماده 11 قانون ثبت) و چنین تصرفی را تصرف مالکانه نامند.

بازدید : 238 تاریخ : 19 / 08 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی