.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامال مرهون: مالی که مورد رهن واقع میشود خواه منقول باشد خواه غیرمنقول. وجه نقد را نمیتوان به رهن داد. مال مفروز: سهم هر مالک در ملک مشاع پس از افراز و تفکیک سهم را مال مفروز گویند. به مالی که سابقه

امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403
لینک دوستان