یارنما

مال ذمه

CTA
فروش ویژه

مال ذمه و مال المصالحه

مال ذمه:

مالی که در ذمه بدهکار مستقر باشد خواه عین کلی باشد (مانند صد تن گندم بر ذمه بایع در بیع سلم) خواه دین باشد (مانند مبلغی وجه که بر ذمه بایع در بیع شرط است.) تبصره سوم ماده 34 قانون ثبت مصوب 1320/5/26

مال المصالحه:

مالی که مصالح در عقد صلح به طرف خود منتقل میکند (معوض) را در اصطلاح دیگر مال الصلح گویند.

بازدید : 185 تاریخ : 02 / 12 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی