یارنما

مالک مشاع

CTA
فروش ویژه

مالک رسمی و مالک مشاع

مالک رسمی:

مالکی که به موجب سند مالکیت و به استناد ماده 22 قانون ثبت مالک شناخته میشود ولو اینکه در واقع مالک نباشد را مالک رسمی گویند. (ماده 22 قانون ثبت)

مالک مشاع:

کسی که در ملک مشاعی سهیم است.

بازدید : 138 تاریخ : 13 / 10 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی