یارنما

مالک

CTA
فروش ویژه

مالک

مالک در معانی زیر بکار میرود:

الف - صاحب ملک

ب - صاحب مال غیرمنقول اعم از زمین و غیره

ج - صاحب اراضی

د - صاحب سرمایه در عقد مضاربه (ماده 546 قانون مدنی)

بازدید : 124 تاریخ : 10 / 10 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی