یارنما

مأجور

CTA
فروش ویژه

موجل و مأجور و مأخوذ به سوم

موجل:

تعهدی که انجام دادن آن مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

مأجور:

به معنی عین مستأجره بکارم میرود.

مأخوذ به سوم:

کسی که مالی را به عنوان اخذ به سوم میگیرد آن مال را مأخوذ به سوم نامند

بازدید : 172 تاریخ : 06 / 12 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی