.::محل تبلیغات شما::.

یارنماتصرف در مالی به قصد تملک را گویند. مثلا حیازت مباحات باید با قصد تملک همراه باشد تا حیازت کننده مالک آنها شود. (ماده 143 قانون مدنی)

امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403
لینک دوستان