.::محل تبلیغات شما::.

یارنماقائم مقام قانونی در اصطلاح حقوقی به کسی گویند که مستقیما در عقد قرارداد مداخله نداشته باشد ولی اثرات آن به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت بنماید. قایم مقامهای قانونی عبارت اند از: 1 - وارث 2

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان