یارنما

فرس ماژر

CTA
فروش ویژه

فرس ماژر

حادثه غیرمترقب که نتوان از آن اجتناب کرد و در نتیجه آن انجام تعهدی مقدور نشود یا شخصی نتواند خود را با یک قاعده حقوقی تطبیق دهد. در نتیجه فرس ماژر، متعهد (که نتوانسته به تهد خود عمل کند) برای همیشه در مقابل متعهدی بری الذمه خواهد شد.

بازدید : 189 تاریخ : 21 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی