یارنما

ضابط

CTA
فروش ویژه

مباشر

الف - کسی که از طرف مالک به طور مستمر (بدون توقیف) اداره اموال او را تصدی میکند. (ماده 746 آئین دادرسی مدنی)

ب - به معنی ضابط است

بازدید : 200 تاریخ : 15 / 08 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ضابط

بلوک را به چند ناحیه نقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره (که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود) را ضابط یا مباشر مگفتند که بتصویب نایب الحکومه بلوک و امضاء حاکم ولایت بسمت خود منصوب میشد و کدخایان دهات تابع او بودند. حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ضابطان بود. (ماده 365 به بعهد قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب 1325 قمری)

بازدید : 174 تاریخ : 11 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی