.::محل تبلیغات شما::.

یارنماگردش ثبتی یک ملک عبارت از کلیه اقدامات انجام شده در ثبت از تشکیل پروند تا صدور سند مالکیت میباشد. در اعلام گردش ثبتی یک پلاک که به دفعات توسط مالکان درخواست ثبت گردیده، جریان مقدار مورد درخواست هریک ب

امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403
لینک دوستان