یارنما

شرح حقوقی وجه سند

CTA
فروش ویژه

وجه سند و وجه الضمان و وجه الضمان نقدی

وجه سند:

سندی که موضوع اصلی آن بیان مبلغ وجه باشد آن را وچه سند (یعنی وجه مذکور در سند) گویند.

وجه الضمان:

مرادف وجه الضمانه است.

وجه الضمان نقدی:

وجه الضمان هرگاه وجه نقد باشد آن را وجه الضمان نقدی مینامند. (ماده نهم قانون چکهای بی محل 1347)

بازدید : 230 تاریخ : 28 / 01 / 1398 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی