.::محل تبلیغات شما::.

یارنماموقوف علیه: کسی است که از طرف واقف حق استیفای منافع موقوفه به او واگذار شده است. مهر بیع شرط و عدم بیع شرط: در مورد معاملات قطعی که در بیع شرط و رهن نمیباشد مهر (عدم بیع شرط) و چنانچه معامله قطعی م

امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403
لینک دوستان