.::محل تبلیغات شما::.

یارنماشخصی که وصف حقوقی انعزال را دارا شده است. مثلا هرگاه موکل فوت کند یا دیوانه شود وکیل او از تاریخ فوت یا جنون خود به خود (یعنی بدون رسیدگی دادگاه و بدون این که کسی وکیل را عزل کند) از وکالت ساقط میشود.

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان