یارنما

شرح حقوقی مندرجات سند

CTA
فروش ویژه

مندرجات سند

مندرجات سندف مفهوم و مفاد و عباراتی است که در آن قید شده است.

تمامی اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه و سجل و ظهر ثبت شوند.

ماده 56 قانون ثبت

بازدید : 166 تاریخ : 25 / 10 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی