یارنما

شرح حقوقی مقبوض

CTA
فروش ویژه

مقبوض

به معنی گرفته شده و اخذ شده و قبض شده است و در اصطلاحات زیر بکار میرود:

1 - مقبوض به سوم:

مثل اینکه شخصی مشتری در حین مذاکره خرید، مبیع را از بایع بگیرد و در آن دقت کند تا اگر پسندید بخرد.

2 - مقبوض به عقد غیرنافذ:

یعنی مال موضوع عقد غیرنافذ (مانند بیع مُکره) که از دست مالک آن خارج شده و به دست طرف عقد افتاده باشد. چون غیرنافذ بودن عقد مکره و اعتبار قصد انشای طرفین فی الجمله مجوز تصرف طرف مکره در مال او نیست. لذا به استناد ماده 308 قانون مدنی قبض به عقد غیرنافذ هم موجب ضمان است.

3 - مقبوض به عقد فاسد:

یعنی مالی موضوع عقد فاسد که از دست مالک آن خارج شده و به دست طرف عقد افتاده است. این امر موجب مسئولیت قابض است خواه عقد از عقود معوض باشد خواه از عقود غیر معوض مانند هبه غیر معوض (ماده 366 قانون مدنی)

بازدید : 164 تاریخ : 19 / 01 / 1398 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی