.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامعاوضات: این اصطلاح به صورت جمع به عقود معاوضی گفته میشود. معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مالی دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه این که یکی از عوضین، مبیع و د

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان