یارنما

شرح حقوقی مشتری عادی

CTA
فروش ویژه

مشتری و مشتری شرطی و مشتری عادی

مشتری:

یا خریدار، کسی است که در عقد بیع قبول عقد میکند و عوض میدهد.


مشتری شرطی:

مشتری در بعی شرط را مشتری شرطی و خریدار شرطی مینامند.


مشتری عادی:

مشتریی که معلومات و اطلاعات خاصی نسبت به مورد معامله ندارد. برای نمونه خیاط که چرخ خیاطی میخرد مشتری عادی نیست ولی غیرخیاط در مورد خرید مذکور مشتری عادی است اگرچه مثلا علم ریاضی خوب بداند. (ماده 249 قانون جزا)

بازدید : 161 تاریخ : 16 / 12 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی