.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامستأجر: مستأجر در اجاره خدمات به کارفرما گفته میشود. متنکف: در لغت به معنی کسی که خودسرانه و مغرورانه حرکتی کند و اقدام ینماید.

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان