یارنما

شرح حقوقی مثمن

CTA
فروش ویژه

مقبول و مثمن

مقبول:

یا مقبوله در علم درایه حدیثی را گویند (از اخبار آحاد) که اکثرا واجب العمل شناسند.

مثمن:

معوض در عقد بیع را مثمن گویند و عوض را ثمن نامند (ماده 197 قانون مدنی)

بازدید : 131 تاریخ : 12 / 08 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

مثمن

معوض را در عقد بیع مثمن گویند و عوض را ثمن نامند. (ماده 197 قانون مدنی)

بازدید : 168 تاریخ : 04 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی