یارنما

شرح حقوقی متمم اسناد مالکیت

CTA
فروش ویژه

متمم اسناد مالکیت

پس از پر شدن ستون هایی که قید انتقالات ملک در صفحات آخر اسناد مالکیت پیش بینی شده به تقاضای مالک ملک و دستور رئیس اداره مربوطه دفترچه متمم اسناد مالکیت طبق نمونه به سند مالکیت مربوطه ضمیمه و پس از پلمپ با اخذ بها به متقاضی تسلیم میشود. (بند 310 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه 1365)

بازدید : 126 تاریخ : 12 / 08 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی