.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - اداره یا دایره ای که لوازم کار و اثاث مورد نیاز یک سازمان دولتی یا عمومی را تهیه کند. اسم دیگر آن کارپردازی و ملزومات است. ب - انجام دادن شخصی یک عمل حقوقی بدون تعیین نایب و نماینده و وکیل.چنان

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان