یارنما

شرح حقوقی مباشرت

CTA
فروش ویژه

مباشرت

الف - اداره یا دایره ای که لوازم کار و اثاث مورد نیاز یک سازمان دولتی یا عمومی را تهیه کند. اسم دیگر آن کارپردازی و ملزومات است.

ب - انجام دادن شخصی یک عمل حقوقی بدون تعیین نایب و نماینده و وکیل.چنان که گوید حاکم دادگاه خود باید مباشر امر رسیدگی شود و به عضو علی البدل ارجاع کار نکند.

بازدید : 212 تاریخ : 16 / 08 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی