.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - کسی که از طرف مالک به طور مستمر (بدون توقیف) اداره اموال او را تصدی میکند. (ماده 746 آئین دادرسی مدنی) ب - به معنی ضابط است

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان