یارنما

شرح حقوقی مالکیت سرقفلی

CTA
فروش ویژه

مالکیت

مالکیت:

حق استفاده و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر شکل، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد را مالکیت گویند. (مواد 30 و 31 قانون مدنی)

 مالکیت سرقفلی:

مالکیت بازرگان نسبت به سرقفلی که تحت اختیار اوست.

بازدید : 106 تاریخ : 15 / 10 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی