close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
شرح حقوقی فک

یارنما

شرح حقوقی فک

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس
فک

در معانی زیر بکار میرود:

الف - به معنای فسخ چنانکه گویند معامله را فک کرد یعنی فسخ کرد. ولی اصطلاح فسخ افصح و متداولتر است و این ترادف در زیر تبصره دوم ماده 34 مکرر قانون ثبت به چشم میخورد.

ب - نتیجه عمل فسخ را فک میگویند.

بازدید : 68 تاریخ : 23 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

فروشگاه
تبلیغات


کدهای اختصاصی