شرح حقوقی ضمان قهری

یارنما

شرح حقوقی ضمان قهری

CTA
فروش ویژه

موجبات ضمان قهری

به موجب ماده 307 قانون مدنی، امور زیر ضمان قهری است:

1 - غصب و آنچه در حکم غصب است

2 - اتلاف

3 - تسبیب

4 - استیفا

بازدید : 151 تاریخ : 04 / 11 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ضمان قهری

ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورده است. چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد و عقد حاصل میشود آن را قهری میگویند. ضمان موجل به فوت ضامن حال میشود. (ماده 705 قانون مدنی)

بازدید : 125 تاریخ : 10 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی