یارنما

جهت معامله

CTA
فروش ویژه

(جهت) معامله

هدفی که شخص به خاطر آن هدف، خود را به نفع دیگری متعهد میسازد و یا بطور کلی معامله ای میکند را جهت معامله گویند. (مواد 217 و 218 قانون مدنی) جهت معاملاتی که در یک صنف هستند به حسب اشخاص و اموال هر شخص فرق میکند. برخلاف علت معامله که در تمام مصادیق یک صنف واحد است. جهت نامشروع موجب بطلان معامله است.

بازدید : 127 تاریخ : 09 / 08 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

جهت معامله

هدف شخصی هر یک از متعاملین در معامله معین را گویند. این هدف ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. (ماده 217 ق.م)

هرگاه جهت نامشروع معامله در خود معامله مصرح نباشد ولی از قراین و اوضاع و احوال معلوم گردد به ملاک ماده 217 ق.م آن معامله باطل است.

بازدید : 123 تاریخ : 03 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی