یارنما

بیع شرط

CTA
فروش ویژه

موقوف علیه - مهر بیع شرط و عدم بیع شرط

موقوف علیه:

کسی است که از طرف واقف حق استیفای منافع موقوفه به او واگذار شده است.

مهر بیع شرط و عدم بیع شرط:

در مورد معاملات قطعی که در بیع شرط و رهن نمیباشد مهر (عدم بیع شرط) و چنانچه معامله قطعی مشتمل بر رهن یا معامله شرطی است مهر (بیع شرط) در خلاصه معامله و اصل سند قطعی زده میشود.

بازدید : 189 تاریخ : 06 / 11 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

بیع شرط

در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هرگاه بعضی از مثل ثمن را رد کرد، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد و در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود. (ماده 458 ق.م)

بازدید : 139 تاریخ : 21 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی