.::محل تبلیغات شما::.

یارنماافکار و اندیشه ما بسان درختان نارنج هستند که در گلدان نگهداری میشوند، به نسبت بزرگی گلدانی که ریشه های آنها را در خود زندانی دارد، رشد میکند. بولور

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان