.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادو یا چند لفظ را گویند که معنی آنها یکی باشد مانند خوب و نیک، یاوه و ژاژ. بکارگیری مترادفات در متن قوانین و مقررات و در عبارت رای موجب ایجاد اشتباه است و به پاره ای اشخاص دستاویز و بهانه میدهد و شایست

امروز دوشنبه 14 اسفند 1402
لینک دوستان